Краудфъндинг кампанията ни за защита на болниците

20th April, 2020

BG/EN

Здравейте! Ние сме участници в инициативата Air Collective, заедно с още около 170 доброволци от над 25 страни.

Екипът ни адаптира маски за шнорхелинг към ново приложение в борбата срещу COVID-19, следвайки примера на няколко успешни европейски екипа.

Ние също сме доброволци и дейността ни е с нестопанска цел, като до този момент сами дарихме над 6000 лева, за да задвижим проекта. От средата на март работим с няколко екипа по подобряване на модела. Участвахме в проектирането и моделирането на накрайници с антибактериални и антивирусни филтри, които да позволят две нови приложения: предпазни маски за болничния персонал и CPAP маски за кислородна терапия.

Нашата цел е да създадем достатъчно оборудване за България, като започнем от защитата на болничните служители в най-голяма нужда, а след това и да стигнем до пациентите с COVID-19.

Досега сме тествали нашите комплекти в няколко ключови болници в София, Перник, Сливен, Ст.Загора, Враца, Смолян, Плевен, Кърджали, Благоевград, Дупница, Разград, Велико Търново и Велинград. Получихме добри отзиви, както и множество заявки за дарение от медицински организации и медици.

Разполагаме с производствен капацитет от 40 комплекта маски на ден и сме готови да го разширим. Това означава, че с пълно финансиране, можем да покрием ключовите болници в България в рамките на няколко седмици. Всяка маска струва между 60 и 200 лева за производство, в зависимост от това дали ще се използва от болничния персонал или пациент. Затова стартираме официална кампания, с която искаме да наберем необходимите средства, за да имаме възможността да покрием разходите за 800-1000 броя предпазни маски/шлемове и друго необходимо оборудване.

Набраните средства ще бъдат използвани само за закупуване на материали и покриване на логистични/транспортни разходи, а нашият труд ще продължи да бъде доброволен.

Ние координираме обмяната на опит и обратна връзка от медицински лица, хардуерни и софтуерни инженери, ентусиасти и професионалисти от сферата на бързото прототипиране.

Цялото произведено оборудване ще остане на разположение за лечебните заведения и след решаването на кризата с COVID-19.

Нека обединим усилията си да защитим своите медици и да допринесем за грижите им за пациентите в България!

Медицинският персонал може да направи заявка към нас тук: http://aircollective.io

Специални благодарности към Дилян Димитров (The House.social) и други двама члена на екипа ни, всеки от които дари по €1,000 за първоначалното дарение към УМБАЛ Александровска.

*снимките на медицински лица в основната галерия са собственост на екипа на https://pandemija.info, с които си сътрудничим и са на хърватски медици, с чието съгласие ги споделяме. Снимките на нашите медици получихме по-късно и са в актуализациите по кампанията!

-—————————

Hello there! We are part of the Air Collective initiative, which involves around 170 volunteers from over 25 countries.

Our team is adapting snorkeling masks to a new application to be used in the fight against COVID-19, following the example of several successful European teams.

We are also volunteers and our activity is non-profit, so far we have donated over BGN 6000, so that we can start the project. We have been working with several model improvement teams since mid-March. We have also been involved in the design and modeling of antibacterial and antiviral filter nozzles to use for two new applications: protective masks for hospital staff and CPAP oxygen therapy masks.

Our purpose is to create enough protective masks and equipment for oxygen therapy for everyone, starting with the protection of the hospital employees and also the patients with COVID-19 who need it the most in Bulgaria.

So far we have tested them at several key hospitals in Sofia, Pernik, St.Zagora, Sliven, Smolyan, Pleven, Kurdzhali, Razgrad, V.Tyrnovo, Velingrad, Vratsa, Blagoevgrad and Dupnitsa. We received positive feedback as well as numerous donation requests from medical and healthcare organizations and medics.

We have a production capacity of 40 sets of masks per day and we are ready to expand it. This means that with full funding, we can cover the key hospitals in Bulgaria within a couple of weeks. Each mask costs between BGN 60 and 200 for production, depending on whether it will be used by hospital staff or a patient. That is why we are launching an official fundraising campaign in order to collect the necessary funds to cover the cost of 800-1000 protective masks/helmets and other necessary equipment.

The funds will only be used to purchase materials, supplies and cover logistics and shipping costs, and our work will continue to be voluntary.

We coordinate our work with and get feedback from healthcare professionals, hardware and software engineers, enthusiasts and professionals in the field of rapid prototyping.

All manufactured equipment and apparatus will remain available for healthcare facilities even after the COVID-19 crisis has been resolved.

Let us join forces to protect our medics and to contribute to their care and treatment for all patients in Bulgaria!

Healthcare professionals can request masks here: http://aircollective.io

Special thanks to Dilyan Dimitrov (TheHouse.social) and another two team members who each donated €1,000 for the initial Alexandrovska hospital supply.

*the photos in the main gallery are of Croatian medical staff are owned and hold copyright by the team of https://pandemija.info, with whom we are collaborating. Our photos of Bulgarian medics came later and are in the update of the campaign here.