Снимки от Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести - Перник

7th May, 2020

Здравейте, днес получихме снимки от Д-р Величка Кадийска, Директор на Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести - Перник, за което сърдечно й благодарим!

Продължаваме напред!