Получихме и новите 115 бр. маски, купени, благодарение на вас от Декатлон България

8th May, 2020

След официалната статистика за над 200 бр. заразени медици, броят на заявките към нас расте. Днес получихме заявки и изпратихме маски към МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД, гр. Смолян и КАИЛ, УМБАЛ “Проф др Стоян Киркович”АД, гр. Ст.Загора.

Днес получихме и новите 115 бр. маски, купени, благодарение на вас от Декатлон България.

Продължаваме наред!