За гръдна хирургия

3rd June, 2020

Получаваме все повече добри отзиви от лекарски екипи, до които са достигнали маските на AirCollective. Маските се внедряват и при употреба в операционните зали за нуждите на гръдна хирургия.

Още веднъж - благодарим ви, дарители!

Продължаваме напред! <3