Защита за нашите лекари срещу COVID

Air Collective е проект с нестопанска цел, който осигурява херметически затворени маски за дишане с филтрация за болничния персонал на първа линия в българските болници.