Прозрачност

Ние работим на открито, за да създадем доверие чрез прозрачност и да позволим на другите да създават социални ползи от нашата работа лесно и ефективно.

Инструкции за употреба и грижа за маските (за мед.персонал)

Официални заявки за дарение на комплекти маски

Списък на регистрираните доброволци за инженерни проекти, свързани с COVID (международни)

Дизайн и STL файл за адаптер - модел EASYBREATHE на Decathlon
STL файл за адаптер - модел EASYBREATHE 500 на Decathlon (последен модел!)

Ако имаме някаква информация, която би могла да ви бъде полезна и не е тук, моля свържете се с нас.