За Лекари

Скъпи лекари, медицински сестри, санитари и медицински работници,

Нашата цел е всички хора от персонала на първа линия във Вашата институция да бъдат защитени с херметически затворени предпазни маски, които филтрират въздуха, който дишате през антивирални и антибактериални професионални филтри за медицинска употреба. Нашата мисия е да снабдим всяка болница в страната в такова предпазно оборудване.

Предлагаме предпазни маски, които представляват преработени от нас маски за шнорхелинг, пригодени да ползват стандартни HMEF филтри, чрез специално 3D-принтиран пластмасов адаптер.

Можете да получите маски по няколко начина:

  1. Да заявите безплатни маски (за държавни болници/медицински центрове)
  2. Да заявите маски и да направите дарение на същата стойност (за частни болници/медицински центрове; болници, получили финансова подкрепа/с наличен бюджет за COVID-19 предпазни средства)

1. Заявка за безплатни маски

Екипът ни разчита на дарения, за да можем да предоставим безплатно предпазни маски на медицински персонал в нужда. Ето защо с приоритет са държавните болници и медицински центрове. Имайте предвид, че може да има и списък на чакащите.

Ако отговаряте на горните условия, моля заявета маска по следния начин (ще ви отнеме 5-15 минути):

  1. Изтеглете и отпечатайте официалното писмо за заявка. (Приемаме искания както от управленски персонал, така и от лекари.)
  2. Сканирайте формуляра (приемаме и снимка от телефона)
  3. Попълнете този онлайн формуляр за заявка (и в него прикачете вашия сканиран формуляр от първата стъпка)

Ще Ви доставим маски и адаптери безплатно.

2. Поръчка на маски срещу насрещно дарение

За болници, които са получили финансиране за защитно оборудване свързано с COVID-19, предлагаме нашите маски на цена, която отговаря на себестойността за производство. Използваме програма за кръстосано субсидиране, при която всяка поръчана маска покрива разхода за маска в болница, която няма финансиране. Така, ако направите дарение за 1 бр. предпазна маска на стойност 70 лв., то автоматично ще помогне на още едно медицинско лице, ваш колега. Цената включва доставка и ви гарантираме, че в нея не е включена никаква печалба или надценка.

За да направите поръчка, моля, попълнете следния формуляр (5 мин).

Вашите отговорности

Вие или Вашата институция ще отговаряте за:

  • спазване на инструкциите за употреба, така че ще бъде добре да имате на разположение UV лампа за дезинфекция
  • закупуване на собствени филтри след първите 24-48 ч употреба на комплекта, който ще получите. (Приблизителната цена за 2 броя е 6 лева за 24-48 часа дишане. Това са стандартни HMEF филтри, които най-често за налични в болниците, достъпни през български доставчици, но при нужда можем да препоръчаме няколко от тях.)

Тъй като за жалост, дори при настоящата спешна ситуация на пандемията, корупцията е фактор, разчитаме на вас . Затова оценяваме Вашето разбиране и търпение към нашия процес, тъй като той осигурява прозрачност за нашите дарители.