За Лекари

Скъпи Лекари, Медицински сестри и работници, Санитари,

Нашата цел е да ви защитим.

Нашата цел е целият персонал от първа линия във вашата институция да бъде защитен с херметически затворени предпазни маски, които филтрират въздуха, който дишате. Събираме дарения, за да можем да ви ги предоставим безплатно и се стремим да снабдим всяка болница в страната.

Поръчването на маски отнема 5-15 минути:

  1. Изтеглете и отпечатайте официалния формуляр за заявка. (Приемаме искания както от управленски персонал, така и от лекари.)
  2. Сканирайте формуляра (снимка от телефона ще бъде приета)
  3. Попълнете този онлайн формуляр за заявка (и ще бъдете помолени да прикачите вашия сканиран формуляр)

Ще Ви доставим маски и адаптери безплатно.

Вашите отговорности

Вие или вашата институция ще отговаряте за:

  • спазване на инструкциите за употреба, така че ще е добре да имате на разположение UV лампа за дезинфекция
  • закупуване на собствени филтри след първите 24-48 ч употреба на комплекта, който ще получите. (Приблизителната цена за 2 броя е 6 лева за 24-48 часа дишане. Това са стандартни HMEF филтри, които най-често за налични в болниците, достъпни през български доставчици, но при нужда можем да препоръчаме няколко от тях.)

Жалко е, че дори при настоящата спешна ситуация на пандемията корупцията е фактор. Затова оценяваме вашето търпение към този процес, тъй като той осигурява прозрачност за нашите донори.