Снимки от Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести - Перник - дарени първоначално 13 бр.

6th May, 2020

Здравейте, днес получихме снимки от Д-р Величка Кадийска, Директор на Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести - Перник, за което сърдечно й благодарим!

Продължаваме напред!