23 бр. за МБАЛ "Св.Иван Рилски-Разград" АД и УМБАЛ "Д-р Г.Странски ЕАД", гр. Плевен

18th May, 2020

Заявките към нас се увеличават с всеки изминал ден.

Прилагаме такива от последните дни от МБАЛ “Св.Иван Рилски - Разград” АД и от УМБАЛ “Д-р Георги Странски ЕАД” - гр. Плевен.

Прилагаме и още снимки на доволен медицински персонал.

Благодарим ви и продължаваме напред! <3