20 бр. маски за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали

19th May, 2020

Получихме нова заявка за МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали.

Благодарение на вас, те ще получат маски за предпазване на медицински персонал. Благодарим ви!

Продължаваме напред! <3