Благодарствено писмо от Център за Спешна помощ, гр. София

19th July, 2020

Получихме официално благодарствено писмо от Център за Спешна помощ, гр. София за дарените маски. Благодарим ви, дарители!